Mądrość na dzisiaj …

Tak pisał Tomasz à Kempis w rozprawie "O naśladowaniu Chrystusa" ...

Choćbyś całą Biblię umiał na pamięć, i wszystkich filozofów znał zdania: na coć się to wszystko przyda bez miłości Boga i łaski Jego? Marność nad marnościami i wszystko marność oprócz kochać Boga i służyć Jemu samemu. Najwyższą mądrością jest dążyć do Królestwa Niebieskiego, przez wzgardę świata.

KATECHIZM KARD. GASPARRIEGO

Modlitwa różańcowa

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Modlitwy dla dzieci

MODLITWY DLA DZIECI

MODLITWY PRZECIW SZATANOWI

Modlitwa za dusze w czyśćcu

O Maryjo, swym litościwym sercem obejmij dusze zamknięte w ciemnych więzieniach pokuty, a nie mających na ziemi nikogo, kto by o nich pamiętał. Najlepsza Matko, wejrzyj swym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdź im ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia, w jakim pozostają i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy za nie. O Matko Nieustającej Pomocy, zlituj się nad duszami opuszczonymi w czyśćcu!O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wiszące na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy Jego okrutnej śmierci. Polecam Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagam, racz wejrzeć na nie okiem swego miłosierdzia i wyjednaj im wybawienie z mąk.

Dla wyproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczam szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy mnie obrazili i przez Twoje wstawiennictwo proszę Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra, łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które mi wyrządzili lub którego mi życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno Święta, ofiaruję Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłosierdzia dla dusz, które poddane są oczyszczeniu.

Amen.

Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.

Amen.

Multimedia, które mogą odmienić życie …

Kazanie odpustowe na uroczystość św. Antoniego – ks. Grzegorz Śniadoch IBP

O zagubionej owcy – ks. Grzegorz Śniadoch IBP

O WĄTPLIWOŚCIACH W WIERZE – ks. Grzegorz Śniadoch IBP

Jak pokochać modlitwę i spotkać Boga?

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa wg bł. A. K. Emmerich

Świadectwo egzorcysty – o. G. Amorth

Maronici – Światło Wschodu – ks. Grzegorz Śniadoch

Chrześcijański porządek w duszy i społeczeństwie – ks. Grzegorz Śniadoch

Droga Krzyżowa – Rozważania do odmawiania w domu

Różaniec Święty na cały tydzień

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Msza Trydencka śpiewana
(msza w języku łacińskim)

BIBLIA AUDIO – Apokalipsa Św. Jana

ks. dr Paweł Murziński – Czas Apokalipsy. Perspektywa kościoła, świata i Polski

Apokalipsa w świetle Ewangelii i Dziejów Apostolskich cz. I – ks. Paweł Murziński

Apokalipsa w świetle Ewangelii i Dziejów Apostolskich cz. I – ks. Paweł Murziński