W Ewangelii według Świętego Marka (Mk 3, 20-35) czytamy:

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego” …

Często zapewne zastanawiamy się, czym jest ów grzech przeciw Duchowi Świętemu? Czy dopuszczam się takiego grzechu? Skąd wiedzieć, co to za grzech? W tym miejscu z pomocą przychodzi nauka Kościoła Katolickiego, który wskazuje na sześć grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Są to:

  1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
  2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
  3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
  4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.
  5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia.
  6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.

Więcej znajdziesz Tutaj

Upadek mój wielki moimi oczyma
Upadek dmuchawca gdy Bóg mnie podtrzyma
Trud wielki przede mną gdy o nim pomyślę
Nie znajdę go wcale gdy czuję, żeś przy mnie

Brak sensu w mych ruchach, spojrzeniu i słowie
Są wszystkim co dobre gdy Przezeń coś robię
Bez smaku pokarmy, bez dźwięku przyroda
Gdy w grzechu skąpany odchodzę od Boga

Lecz jedno wystarczy w mym sercu pragnienie
Byś w łasce Swej obmył najgorsze splamienie.
Dlatego cokolwiek, gdziekolwiek i zawżdy
Pozostań i ratuj bo sam jestem żadnym.