Wpisy

W Ewangelii według Świętego Marka (Mk 3, 20-35) czytamy:

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego” …

Często zapewne zastanawiamy się, czym jest ów grzech przeciw Duchowi Świętemu? Czy dopuszczam się takiego grzechu? Skąd wiedzieć, co to za grzech? W tym miejscu z pomocą przychodzi nauka Kościoła Katolickiego, który wskazuje na sześć grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Są to:

  1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
  2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
  3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
  4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.
  5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia.
  6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.

Więcej znajdziesz Tutaj

Fulla (Stefania) Horak. Sybiraczka i filozof. Cudem przetrwała sowieckie łagry. Wydobyła się z ciemności niewiary i ateizmu a za Łaską Bożą stała się mistyczką. Pan Bóg pozwolił jej zajrzeć do Czyśćca i Piekła, rozmawiać ze świętymi i błogosławionymi. Św. Magdalena Zofia Barat przekazała mistyczce wiele pouczeń , jak powinniśmy żyć, aby zasłużyć na wieczne zbawienie.

Swoją drogą warto zwrócić uwagę – mówienie o piekle jest na YouTube zakazane dla osób poniżej 18 roku życia. Zupełny absurd – ukrywanie prawdy przez dziećmi to odcinanie od wiedzy, która pozwala zbawić. Natomiast treści sodomskie na YT mają się dobrze i nie ma problemu z ich udostępnianiem dzieciom.

Osiem duchów zła u Ewagriusza z Pontu

Sumienie. Sanktuarium duszy – Włodzimierz Zatorski OSB