W życiu chodzi o Życie

Osiem duchów zła u Ewagriusza z Pontu

Sumienie. Sanktuarium duszy – Włodzimierz Zatorski OSB

Walka duchowa – Włodzimierz Zatorski OSB