Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rady – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty męstwa – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty umiejętności – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty pobożności – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty bojaźni Bożej – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu – zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zatwardziałości serca – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od potępienia wiekuistego – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez Twoje przyjście w językach ognistych – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
My grzeszni, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.