Crystus umiera na krzyżu

Część IV

O błogosławieństwach ewangelicznych i owocach Ducha Świętego


 1. Jakie są skutki cnót teologicznych i darów Ducha Świętego? 
  Skutkami cnót teologicznych i darów Ducha Świętego są błogosławieństwa ewangeliczne i owoce Ducha Świętego.
 2. Które to są błogosławieństwa ewangeliczne? 
  Błogosławieństwa ewangeliczne są to te, które ogłosił sam Jezus Chrystus w kazaniu na górze, a mianowicie:
  a. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie;
  b. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię;
  c. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni;
  d. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni;
  e. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią;
  f. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają;
  g. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi;
  h. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
 3. Dlaczego Jezus Chrystus błogosławionymi nazywa tych, którzy mają to usposobienie zewnętrzne? 
  Jezus Chrystus tych, którzy maja to usposobienie wewnętrzne dlatego nazywa błogosławionymi, ponieważ dzięki temu usposobieniu mają oni w tym życiu jakby pewien przedsmak przyszłego szczęścia w niebie.
 4. Którzy to są ubodzy duchem, nazwani błogosławionymi? 
  Ubodzy duchem, nazwani błogosławionymi, są to ci, co się w duszy odrywają od dóbr zewnętrznych, zwłaszcza od bogactw i zaszczytów, a nawet w razie potrzeby gardzą nimi dobrowolnie; jeżeli zaś je mają, używają ich umiarkowanie i dobrze; a jeżeli ich nie mają, nie szukają ich chciwie; gdy je utracą, znoszą to z poddaniem się woli Bożej.
 5. Którzy to są cisi? 
  Cisi czyli łagodni są to ci, co z bliźnim żyją zgodnie, znosząc cierpliwie przykrości od niego doznawane, bez skargi lub zemsty.
 6. Którzy to są ci, co płaczą, a jednak są błogosławieni? 
  Ci, co płaczą, a jednak są błogosławieni, są to ci, którzy się nie uganiają za rozkoszami tego świata; z weselem znoszą dolegliwości tego życia, posłuszni woli Bożej, pokutują za popełnione grzechy i serdecznie boleją nad złem, co się na świecie dzieje, nad zgorszeniami i niebezpieczeństwami zbawienia.
 7. Którzy łakną i pragną sprawiedliwości? 
  Sprawiedliwości łakną i pragną ci, co starają się codziennie postępować w uczynkach sprawiedliwości i miłości.
 8. Którzy są miłosierni? 
  Miłosierni są to ci, co z miłości ku Bogu dzielą się z bliźnim tym, co mają, i starają się oddalić od niego nędzę moralną i materialną.
 9. Którzy są czystego serca? 
  Czystego serca są ci, co nie tylko uciekają od grzechu śmiertelnego, a zwłaszcza od grzechu nieczystości, lecz unikają także wedle możności grzechu powszedniego.
 10. Którzy są pokój czyniący? 
  Pokój czyniący są to ci, co nie tylko zachowują pokój z bliźnim, lecz starają się także o pokój między drugimi.
 11. Którzy są ci, co cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości? 
  Prześladowanie dla sprawiedliwości cierpią ci, co cierpliwie znoszą pośmiewiska, oszczerstwa i prześladowania dla miłości Jezusa Chrystusa.
 12. Ile jest owoców Ducha Świętego i które mianowicie? 
  Apostoł wylicza dwanaście owoców Ducha Świętego, a mianowicie: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, długomyślność, cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.