W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga Ojca…, Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

na dużych paciorkach koronki:
Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją za nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twego Miłosierdzia, aby w Tobie, Jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.

na małych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, dla Bolesnej Męki i Zmartwychwstania Twojego Syna, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.

na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.