(odmawiana na różańcu)

na początku:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,Wierzę w Boga…

na dużych paciorkach:
Przez Krzyż i Mękę Syna Swojego zgładź, Miłosierny Boże, grzechy świata całego; błagamy Cię, zgromadź na wspólnej różańcowej modlitwie cały świat.

na małych paciorkach:
Przez Krzyż i Mękę Syna Swojego, zgładź, Miłosierny Boże, grzechy świata całego, obdarz pokojem i Miłością nieba na ziemi cały świat.