(odmawiana na różańcu)

na początku:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla na uświęcenie nasze i całego świata.

na małych paciorkach:
Jezu Chryste Królu, napełnij swoim życiem każdego z nas.

na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako Króla Miłosierdzia dla nas, uświęcaj nasze życie”. Amen.