Na początku:

Ojcze nasz… x3
Zdrowaś Maryjo… x3
Wierzę w Boga… x3

3 razy:

Przybądź Duchu Święty Boże, racz napełnić serca Twoich wiernych, a ogień Twojej miłości racz w nas zapalić. Tak jak zgromadziłeś narody w jedności wiary chrześcijańskiej, tak też zjednocz wolę naszą z Twoją świętą wolą.

30 razy:

Duchu Przenajświętszy, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serca nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swego zesłania z Nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Na zakończenie:

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…