Wstęp

Słowa wielkiej polskiej mistyczki Zofii Nosko „Centuria”:

W czasie odmawiana Koronki do Dzieciątka Jezus oczami ducha ujrzałam pięknego Pana Jezusa , lat około czterech, w długiej niebieskiej szacie, z długimi sięgającymi ramion lokami. Dziecię Jezus uklękło w powietrzu, złożyło rączki do modlitwy i razem ze mną odmawiało Koronkę.

Na słowa: „ Naucz kochać Boga”, wskazywało paluszkiem do góry i wówczas widziałam, jak otwierało się Niebo, a liczni Święci modlili się klęcząc. Na słowa te wszyscy kłaniali się do samej ziemi w stronę ognistego Tronu, gdzie blask był wielki i piękny.

Gdy skończyłam Koronkę, Dziecię Jezus tak powiedziało: „ O cokolwiek będziesz prosiła, dam ci, otrzymasz. Ta koroneczka jest Moją Miłością. Niebo całe ją odmawia. To sobie zapamiętaj, nie odkładaj jej na potem, nie odmawiaj z niechęcią. Odmawiaj w rannych godzinach z sercem pełnym miłości. Ja tak chcę. Amen”.

Na krzyżyku:
Wierzę w Boga…., Ojcze nasz…., Zdrowaś Maryjo…,Chwała Ojcu…

Na dużych paciorkach:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Na małych paciorkach:
Boskie Serce Jezuska, narodzone z Najświętszej Dziewicy, Maryi Panny, w stajence betlejemskiej,pobłogosław całą ludzkość, odnów ich serca, opromień rodziny Twoją Miłością, naucz nas kochać Boga.

Na zakończenie:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…