O Jezu ukrzyżowany, uniżeni u Twoich stóp ofiarujemy Ci krwawe łzy Tej, która towarzyszyła Ci w Twojej bolesnej drodze krzyżowej z tak gorącą i żarliwą miłością.

Spraw, dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc tu na ziemi Twoją świętą wolę, stali się godnymi chwalić Cię i wielbić przez całą wieczność w niebie. Amen.

Na dużych paciorkach: (7 x)
O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała i w niebie nadal najgoręcej Cię kocha.

Na małych paciorkach: (7 x 7)
O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki.
Na zakończenie: 3 x tak jak na dużych paciorkach

Modlitwa końcowa:
O Maryjo, Matko Miłości, Matko litości i Matko Miłosierdzia! Prosimy Cię, złącz nasze prośby z Twoimi prośbami, aby Jezus, Twój Boski Syn, do którego się zwracamy przez przyczynę Twoich Matczynych łez, wysłuchał nasze błagania i wraz z łaskami, o które Go prosimy, udzielił nam nagrody życia wiecznego. Amen.

Napis na medaliku Różańca:
„Matko Bolesna, Twoje łzy niweczą panowanie piekła”.
„Jezu zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność zachowaj świat od grożącego mu chaosu”.