W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Na dużych paciorkach:
Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi,
proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy !

Na małych paciorkach:
Matko ratuj nas
przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca !

Na zakończenie:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen (3 x)

Matko Boża!
Rozlej na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości
teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.