Na dużych paciorkach:
Ojcze Nasz…

  Na małych paciorkach zamiast Zdrowaś Mario – odmawia się:
Przez świętego Ojca Benedykta, cnót i świątobliwości,
Niechaj Twej o Boże doznamy litości.

  3 paciorki:
odmawia się Zdrowaś Mario dla
– przymnożenia wiary
– umocnienia nadzieji
– rozpalenia miłości.

  Na zakończenie
Święty Ojcze Benedykcie módl się za nami.