Crystus umiera na krzyżu

Wierzę w Boga… Chwała Ojcu…

I. Na pierwszym białym koraliku mówimy:
Ojcze nasz…
Na pozostałych siedmiu koralikach mówimy:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Jezu, który za wstawiennictwem św. Rity odpuszczasz nasze grzechy.
Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej . Amen.
Chwała Ojcu…

II. Na drugim białym koraliku mówimy:
Ojcze nasz…
Na pozostałych siedmiu koralikach mówimy:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Jezu, który za wstawiennictwem św. Rity ochraniasz nas przed złym duchowym i cielesnym.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu…

III. Na trzecim białym koraliku mówimy:
Ojcze nasz…
Na pozostałych siedmiu koralikach mówimy:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Jezu, który za wstawiennictwem św. Rity wyzwalasz nas z każdego nieszczęścia.
Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu…

Modlitwa końcowa:
Święta Rito, wzorowa siostro zakonu Augustyńskiego, czcimy ciebie dostrzegając twoje oddanie Męce Pańskiej.
Pomimo, że twoja młodość była wypełniona wieloma rozczarowaniami, smutkami i nieustannymi dramatami, które przyniosło codzienne życie, nigdy nie utraciłaś wiary oraz zaufania Bogu Miłosiernemu.
Dlatego jesteś naszą patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych.
Dodaj nam otuchy i wspieraj tych, którzy przeżywają rozpacz i smutek. Amen.

Święta Rito, módl się za nami!