Koronka do Wszystkich Świętych pochodzi z 1873 roku

Ze trzech dziesiątków złożona na pamiątkę 33 lat Chrystusowych.

Najprzód zamiast: Ojcze nasz, masz to raz na początku każdego dziesiątka mówić:

Jezu korono wszystkich Świętych, zmiłuj się nademną przez cierniową koronę Twoję.

Potem mówić dziesięć razy zamiast: Zdrowaś Marya, te słowa:

Wszyscy Święci przyczyńcie się za mną do Boga.

Po którym dziesiątku mów: Chwała Ojcu.

Po skończonych dziesiątkach przydaj: Wierzę w Boga itd. i trzy razy te słowa:

Wszyscy Święci przyczyńcie się za mną do Boga (Żeby się wyraziło 33 lat Pana Chrystusowych).