W imię Ojca + i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo…

(Na krzyżu)
(+ znak krzyża) Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogarodzicę i zawsze Dziewicę Maryję ze wszystkimi aniołami i świętymi męczennikami wspomniawszy, siebie i innych ludzi, i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. Amen.

(1 raz na dużych paciorkach)
MATKO NAJŚWIĘTSZA SŁYNĄCA W LOURDES WIELKIMI ŁASKAMI, PRZEZ DOBROĆ, JAKIEJ DAJESZ TYLE DOWODÓW W TYM WYBRANYM MIEJSCU, BŁAGAMY CIĘ POKORNIE, UPROŚ NAM WSZYSTKIE CNOTY, ABY NAS UŚWIĘCIŁY, ORAZ WYJEDNAJ NAM ZUPEŁNE ZDROWIE DUSZY I CIAŁA I DOPOMÓŻ, MYŚMY GO UŻYLI NA CHWALĘ BOGA, DLA DOBRA BLIŹNICH I ZBAWIENIA DUSZY.
AMEN.

(10 razy na małych paciorkach)
MOJA DOBRA MATKO, ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ CAŁKOWICIE ODDAJĘ SIĘ TOBIE, ABYŚ OFIAROWAŁA MNIE SWOJEMU DROGIEMU SYNOWI, KTÓREGO PRAGNĘ KOCHAĆ CAŁYM SERCEM. MOJA DOBRA MATKO, SPRAW, .ABY MOJE SERCE CAŁE PŁONĘŁO DLA JEZUSA. .AMEN

(Na zakończenie)
Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto uboga i pokorna, błogosławiona przez Najwyższego! Dziewico nadziei, Proroctwo nowych czasów, przyłączamy się do Twojego hymnu chwały, by sławić miłosierdzie Pana.

Bądź pozdrowiona, Maryjo, pokorna Służebnico Pańska, pełna chwały Matko Chrystusa! Panno wierna, święty Przybytku Słowa, naucz nas wytrwale słuchać Słowa, być uległymi głosowi Ducha Świętego, wrażliwymi na Jego wezwania w głębi naszego sumienia. Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto bolesna, Matko żyjących! Dziewicza Oblubienico u stóp krzyża, nowa Ewo, bądź naszą przewodniczką na drogach świata, naucz nas żyć miłością Chrystusa i szerzyć ją, naucz nas trwać razem z Tobą przy niezliczonych krzyżach, na których Twój Syn nadal jest krzyżowany.

Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto wiary, pierwsza pośród uczniów! Dziewico, Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas, ufać w dobroć człowieka i w miłość Ojca. Naucz nas budować świat od wewnątrz: w głębi ciszy i modlitwy, w radości miłości braterskiej, w niezrównanej mocy krzyża. Święta Maryjo, Matko wierzących, Nasza Pani z Lourdes, módl się za nami. Amen.