Część I

Życie ukryte Pana Jezusa przez 30 lat

Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi Pannie Wcielenie Słowa Bożego w Jej Przebłogosławionym i najczystszym łonie – Zdrowaś Maryjo…

 1. Syn Boży, stawszy się człowiekiem, rodzi się z Przenajświętszej Maryi Panny w stajence Betlejemskiej. – Ojcze nasz…
 2. Aniołowie radują się i wyśpiewują: Chwała Bogu na wysokości. – Ojcze nasz…
 3. Pastuszkowie, otrzymawszy od Aniołów objawienie, składają cześć Panu Jezusowi. – Ojcze nasz…
 4. Ósmego dna jest obrzezany i Jezusem nazwany. – Ojcze nasz…
 5. Królowie oddają pokłon Panu Jezusowi i składają dary: złoto, kadzidło i mirrę. – Ojcze nasz…
 6. Pan Jezus ofiarowany w świątyni i proroczym duchem przez Symeona Zbawicielem świata ogłoszony. – Ojcze nasz…
 7. Uchodząc od prześladowania Heroda do Egiptu zaniesiony. – Ojcze nasz…
 8. Herod, nie znalazłszy Pana Jezusa, niewiniątka morduje. – Ojcze nasz…
 9. Pan Jezus przez Najświętszą Matkę Bożą i św. Józefa do Nazaretu, ojczyzny Swojej odprowadzony. – Ojcze nasz…
 10. Pan Jezus dwunastoletni naucza w kościele. – Ojcze nasz…

Chwała Ojcu… lub Wieczny odpoczynek…

Część II

Życie czynne Pana Jezusa przez trzy lata

Pan Jezus posłuszny jest Przenajświętszej Matce Bożej i św. Józefowi – Zdrowaś Maryjo…

 1. Przyjmuje w Jordanie Chrzest od św. Jana. – Ojcze nasz…
 2. Przez czterdzieści dni pości na pustyni i zwycięża diabła. – Ojcze nasz…
 3. Dokonywa i ogłasza Swoje święte prawo życia wiecznego. – Ojcze nasz…
 4. Powołuje uczniów, którzy wszystko opuszczają i idą za Panem Jezusem – Ojcze nasz…
 5. Pierwszy cud czyni, przemieniając wodę w wino. – Ojcze nasz…
 6. Uzdrawia chorych, uwalnia od niemocy kalekich, przywraca słuch głuchym, wzrok ociemniałym i wskrzesza umarłych. – Ojcze nasz…
 7. Nawraca grzeszników i grzechy odpuszcza. – Ojcze nasz…
 8. Prześladowany przez Żydów, nie karze ich, lecz dobrocią nawraca. – Ojcze nasz…
 9. Na górze Tabor przemienia się w obecności św. Piotra, Jakuba i Jana. – Ojcze nasz…
 10. Z triumfem wchodzi do Jeruzalem na osiołku i kupczących z kościoła wygania. – Ojcze nasz…

Chwała Ojcu… lub Wieczny odpoczynek…

Część III

Na uczczenie Męki Pańskiej

Pan Jezus, idąc na śmierć, żegna się z Matką Przenajświętszą, błogosławi Ją i otrzymuje od niej błogosławieństwo. – Zdrowaś Maryjo…

 1. Odprawia ostatnia wieczerzę i umywa Apostołom nogi – Ojcze nasz…
 2. Ustanawia Najświętszy Sakrament – Ojcze nasz…
 3. Modli się w Ogrójcu, oblany krwawym potem. – Ojcze nasz…
 4. Wydany przez Judasza pocałunkiem, porwany i związany przez zgraję. – Ojcze nasz…
 5. Fałszywie oskarżony, policzkowany i znieważony. – Ojcze nasz…
 6. Litościwie spogląda na św. Piotra i nawraca go. – Ojcze nasz…
 7. Biczowany z największym okrucieństwem. – Ojcze nasz…
 8. Cierniową koroną ukoronowany, pokazany ludowi, który woła: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. – Ojcze nasz…
 9. Skazany na śmierć, dźwigając krzyż, idzie na Kalwarię. – Ojcze nasz…
 10. Ukrzyżowany, umiera, włócznią przebity, złożony do grobu – Ojcze nasz…

Chwała Ojcu… lub Wieczny odpoczynek…

Część IV

Na uczczenie uwielbienia Pańskiego od Zmartwychwstania do Wniebowstąpienia

Pan Jezus dnia trzeciego zmartwychwstając, ukazuje się Przenajświętszej Matce Bożej. – Zdrowaś Maryjo…

 1. Objawia się trzem Mariom i poleca powiadomić o tym Apostołów. – Ojcze nasz…
 2. Objawia się uczniom, pokazuje im Swoje Rany i Tomasza, apostoła nawraca. – Ojcze nasz…
 3. Wstępuje do Nieba, błogosławiąc Przenajświętszą Matkę Bożą i uczniów Swoich. – Ojcze nasz…

Chwała Ojcu… lub Wieczny odpoczynek…

Prosząc Przenajświętszą Matkę Bożą o wyjednanie nam błogosławieństwa teraz i w godzinę śmierci. – Zdrowaś Maryjo…
Na cześć Św. Apostołów – prosząc ich o wstawiennictwo za nami – Wierzę w Boga…

Zakończenie:

Modlitwa do Przenajświętszej Matki Bożej

Przebłogosławiona, Przenajświętsza Matko Boża i nasza Matko. Ucieczko grzeszników i jedyna nadziejo nasza. Składam u stóp Twoich wraz z sobą tę koronkę i najczulej błagam Cię ze łzami, abyś ją raczyła przyjąć i przedstawić Panu Jezusowi i wyjednać mi Jego Błogosławieństwo. Amen.