Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach:
P. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!
W. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. (J 15, 9-10a)

Na małych paciorkach:
P. To jest moje przykaznie, abyście się wzajemnie miłowali,
W. tak jak Ja was umiłowałem. (J 15, 12)

Na zakończenie:
P. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swym umysłem,
W. a swego bliźniego jak siebie samego. (Łk 10, 27)