(dla wynagrodzenia bluźnierstw, odmawiana na różańcu)na krzyżyku:

Chwalimy Cię Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż Twój Święty odkupił świat.

na 3 małych paciorkach:
1. Niech Najświętsze Imię Boże będzie uwielbione przez Przenajświętszą Duszę Słowa Wcielonego.
2. Niech Najchwalebniejsze Imię Boże będzie uwielbione przez Najsłodsze Serce Słowa Wcielonego.
3. Niech Najdostojniejsze Imię Boże będzie uwielbione przez wszystkie Rany Słowa Wcielonego.

na dużych paciorkach:
Przez Usta Jezusa Utajonego w Przenajświętszym Sakramencie, wzywamy Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego i przez Błogosławione Ręce Niepokalanej Maryi Panny, ofiarujemy Ci, o mój Boże, wszystkie Hostie znajdujące się na ołtarzach naszych, jako ofiarę wynagradzającą i zadość czyniącą za wszystkie bluźnierstwa znieważające Święte Imię Twoje.

na małych paciorkach każdego dziesiątka:
1. Pozdrawiam Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
2. Czczę Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
3. Wielbię Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
4. Wysławiam Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
5. Chwalę Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
6. Pozdrawiam Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
7. Głoszę Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
8. Wywyższam Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
9. Kocham Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
10. Błogosławię Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.

na zakończenie – westchnienia:
Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, na zadośćuczynienie za grzechy nasze i za potrzeby Kościoła Świętego. Najsłodsze Serce Jezusa, Pośredniku nasz, przebłagaj Ojca Twojego i zbaw grzeszników.
Niepokalane Serce Maryi, ucieczko grzeszników, powstrzymaj pociski Sprawiedliwości Bożej.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Michale, módl się za nami.
Wszyscy Święci, módlcie się za nami.
Boże, Obrońco nasz, wejrzyj na nas i zwróć Oczy Twarzy Chrystusa Twojego. Amen.