(odmawiana na różańcu)

na początku:
3 x Święty Boże, Świety mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

na dużych paciorkach:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Już jesteśmy w tej erze w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa Pana na ziemię.
Przyjdź Królestwo Twoje – Boże w Trójcy niepojęty – ratuj świat i mnie!

na małych paciorkach:
Boże ratuj świat,