Rozpoczęcie: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Na dużych paciorkach (Różańca):

Umiłowany Ojcze Miłosierdzia, ofiaruję Ci wszystkie Męki i Cierpienia, wszystkie Rany i każdą Kropelkę Krwi wylaną, jakie Pan Jezus zniósł z Miłości w ciągu Ostatniej Doby Swego Życia Najświętszego na ziemi – na wynagrodzenie za grzechy moje i na Odkupienie dusz i za grzeszników całego świata – przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi. Najsłodszy Jezu, racz przyjąć pokorną Ofiarę Miłości i wdzięczności, za wszystkie Twoje Dobrodziejstwa, przez którą pragnę Cię pocieszyć.

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, i dziękuję Ci – za Twoje Męki i Krew przelaną na Krzyżu.

Na zakończenie:

Mój Jezu Ukochany Skrwawiony Cały, do Krzyża Przybity, Wzgardzony, pohańbiony i Opuszczony, przez Twoją Boską Łagodność – uchroń nas przed zagładą…

Jezu, błogosławię i ze czcią całuję, w Duchu Miłości, Twoje Rany Przebite od Krzyża Twoich Świętych Rąk.
Jezu, błogosławię i ze czcią całuję, w Duchu Miłości, Twoje Rany Przebite od Krzyża Twoich Świętych Stóp.
Błogosławię Jezu i całuję, w Duchu Miłości, wszystkie Twoje Rany Przebite od cierni Twojej Świętej Głowy.
Błogosławię Jezu i tulę się do Niej, w Duchu Miłości, Twoją Ranę od Krzyża Twojego Świętego Ramienia.
Błogosławię Jezu i całuję gorąco, przez Niepokalane Serce Maryi, Twoją Ranę Przebitą od Krzyża Twojego Świętego Serca.