W Imię Ojca, i Syna, i Ducha świętego, Amen.
Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.

Wzywanie Ducha św.
Przybądź Duchu św. racz napełnić serca Twoich wiernych, i Twojej miłości ogień w nich racz zapalić , który przez rozmaitość języków, wszystkie narody w jedność wiary zgromadziłeś.
Spuść Ducha Twego a będą stworzone,
A odnowisz oblicze ziemi.
Niechaj będzie z nami, prosimy Cię Panie, łaska Ducha św., któraby serca nasze oświeciła, a od wszego złego broniła, przez Chrystusa Pana naszego, amen.

Ojcze nasz …

O Panie Boże, Ojcze mój Niebieski! oto ja niegodne stworzenie twoje dziękuję Twojej Najświętszej miłości za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, żeś Najświętszą Pannę stworzył ku wiecznemu błogosławieństwu i raczyłeś ją obrać przed wieki za Matkę Synowi swojemu i przybytek Ducha Najświętszego. Proszę Cię, przedziwna mądrości, raczże , o wieczny Boże! otworzyć nieme usta moje, aby były godne chwalić Imię święte Twoje.

1. Zdrowaś Maryjo …

Wesel się, o najśliczniej sza Jutrzenko! która weszła jako słońce sprawiedliwości, któraś zdaleka zaświeciła w ciemności będącym, tak prawdziwiej dzień zbawienia; dzień łaski, któryś Panie uczynił, od Twej światłości słusznie zaczęły być wyznawamy.

2. Zdrowaś Maryjo …

O gwiazdo najjaśniejsza, jakoś wiele ludzi w ciemnościach będących rozweseliła! Bóg Ojciec Niebieski, Syn i Duch święty w radzie Trójcy Przenajświętszej Ciebie za Matkę wybrać raczył pierwiej, niżeli ziemię stworzył, i od grzechu pierworodnego Cię zachował.

3. Zdrowaś Maryjo …

Bądź pozdrowiona Ruszczko Aaronowa piękny z siebie owoc wydająca, a z wielką żądzą oczekiwana od wszystkich narodów i Proroków, którzy o Tobie prorokowali: wynidzie Ruszczka z korzenia Jesse, z której śliczny kwiat zakwitnie, i wszystek świat uweseli.

4. Zdrowaś Maryjo …

Bądź pozdrowiona Krynico mądrości, któraś z ust Najwyższego wypłynęła, a potem na uschły świat, i na cztery się części ziemi rozlała rozweselając Miasto Boże, to jest Kościół wojujący Syna Twego Jezusa Chrystusa.

5. Zdrowaś Maryjo …

O mój kwiateczku Panieńskiej czystości! chwalę Cię z owej dostojności, przez którąś onę łaskę znalazła u Pana Boga, której żaden nie mógł znaleźć; Ty ją miła Panno znalazłaś nie tylko sobie, ale wszystkiemu rodzajowi ludzkiemu, a tą jest, gdy Syn Twój stał się człowiekiem w żywocie Twym Najświętszym.

6. Zdrowaś Maryjo …

O Panno Przenajświętsza! Tyś jest w łasce Bożej potwierdzona, przeto słusznie jesteś nazwana Rajskim Ogrodem, z którego wyniknął ów kwiat najwdzięczniejszy, na którym Duch Boży spoczywa z darami swemi Najświętszemi; przeto jesteś utwierdzona w łasce Bożej, żeś nie mogła zgrzeszyć żadnym grzechem, czego żadnemu nie dano.

7. Zdrowaś Maryjo …

Szczęśliwa Jutrzenko, która stałaś się obwieszczeniem dnia owego szczęśliwego, kiedy ono słońce sprawiedliwości z Ciebie się Najświętsza Panno, narodziwszy, wypuściło promienie swojej jasności, aby zaświeciło siedzącym w ciemnościach, i w cieniu śmierci.

8. Zdrowaś Maryjo …

Wesel się Panno najczystsza, Królowo Anielska, śliczniejsza niż Róża i Lilia. Ty Panno Maryo najświętsza jesteś jako Cedr na Libanie , wyniosłe drzewo Cyprysowe na górze Syon, przypodobana jesteś o Przenajśliczniejsza Panno drzewom palmowym! Tyś jest sama nad wszystkie niewiasty błogosławiona, i na wieki Panną zostałaś.

9. Zdrowaś Maryjo …

Bądź pozdrowiona Panno Najświętsza, Furto żywota, Bramo ona zawarta, Ogrodzie zamkniony, Runo Gedeonowe, Tronie Najwyższego przedziwnego Niebieskiego Salomona. Bądź pozdrowiona Najświętsza Panno dla onej pociechy, którąś miała; kiedyś z Synem swoim Najświętszym trzydzieści i trzy lata mieszkała.

10. Zdrowaś Maryjo …

Wesel się Najświętsza Panno Maryo z onego wesela i uwielbienia, które masz na duszy i na ciele z widzenia Bóstwa Syna Twego najmilszego.

11. Zdrowaś Maryjo …

Bądź pozdrowiona Najświętsza Panno Maryo, któraś jest podwyższona nad wszystkie Chory Anielskie, i Koroną Niebieską koronowana, dwunastu gwiazdami ozdobiona, i od Pana Boga nad wszystkie stworzenia jesteś umiłowaną.

12. Zdrowaś Maryjo …

Wesel się Panno Najświętsza, któraś jest od Trójcy Przenajświętszej uczczona nad wszystkie Anioły i nad wszystkie stworzenie , Tobie albowiem są wszystkie rzeczy od Pana Boga poddane, i na żadnym się rychlej nie zmiłuje, jedno za kim się przyczynisz, dla grzesznych ucieczką jesteś, Matko Boża, chwalebne rzeczy są o tobie przepowiedziane, Boża Rodzicielko, a przeto do Ciebie królowo Anielska, Pani wszystkiego świata, Furto Niebieska, Arko przymierza, Miasto ucieczki, Kościele Ducha św., Matko miłosierdzia, płaczliwe oczy podnoszę , i Tobie jako Opiekunce mojej dziś i zawsze oddaję duszę i ciało moje, prosząc twej Najświętszej miłości, żebyś mnie prowadzić raczyła do onego błogosławieństwa pożądanej i wiecznej krainy śś. Bożych, gdzie Ty z Synem Twoim, i Panem moim na wieki królujesz, któremu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków, Amen.

Wierzę w Boga Ojca …

Ofiarowanie tej koronki.
Oto ja niegodny służebnik twój, Przenajświętsza Panno Maryjo, tę Koronkę z tytułów twoich przesławnych, jako z ślicznego kwiatu wonnej Róży uwitą, Tobie, Boża Rodzicielko ofiaruję ! Ciebie Patronkę moję pozdrawiam, a pokornie przytem proszę, zjednaj że Matko miłosierdzia, grzechów moich popełnionych odpuszczenie, napotem się ich pilne strzeżenie, a przy śmierci mojej Ciebie Matki proszę, żebyś mnie przyjęła łaskawie pod swoje obronę na wieki wieków, Amen.