W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i Ziemi,

Ty, Który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył.

Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu.

Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo.

Obroń nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami.

Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu, aby nas odkupić Krwią swoją.

Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych.

Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunekmi uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia.

Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność.

Dlatego pokornie błagamy:

Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana.

Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem “Któż jak Bóg” – przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem.
Amen

Na dużych paciorkach jeden raz

Wszechmogący i Miłosierny Boże,
któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego
ustanowił przedziwną pomoc w Błogosławionej Dziewicy Maryi,
spraw łaskawie, abyśmy możną Jej opieką wsparci,
mogli walczyć za życia a przy śmierci osiągnąć zwycięstwo
nad nieprzyjacielem dusz naszych.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa z Duchem Świętym
w Twojej Chwale Wszechmogący i Miłosierny Boże.
Amen

Na małych paciorkach 10 razy

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, Która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie,
rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie,
strąciły do piekła. Święci
Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas
w drodze do szczęśliwej wieczności.
Amen.

Na zakończenie dziesiątki jeden raz

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż zwyciężyć go na ziemi!
Amen