Na dużych paciorkach:
P. Żniwo jest wielkie, ale robotników mało.
W. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9, 37-38)

Na małych paciorkach:
P. Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
W. Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. (Mt 16, 24)

Na zakończenie (1x):
P. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał,
W. Aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w Imię Moje. (J 15, 16)