(Rozważa się kolejno niżej przytoczone tajemnice z życia S. Józefa, i odmawia na ich uczczenie -po 1 Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała.)

1. Boleść: niepokój, gdy spostrzegł macierzyństwo Najśw. Panny.
Pociecha: objawienie we śnie odebrane od Anioła.

2. Boleść: ubóstwo stajenki, w której Pan Jezus się narodził.
Pociecha: śpiewy chórów anielskich przy narodzeniu P. Jezusa.

3. Boleść: pierwsza krew wylana przez P. Jezusa przy obrzezaniu;
Pociecha: nadanie dziecięciu imienia Jezus.

4. Boleść: proroctwo Symeona o mieczu, który miał przeniknąć serce Maryi;
Pociecha: zapewnienie w temże proroctwie, że wielu przez P. Jezusa będzie zbawionych.

5. Boleść: trwoga i trudy przy ucieczce do Egiptu;
Pociecha: upadek bałwanów w Egipcie za przybyciem P. Jezusa.

6. Boleść: za powrotem do Ziemi św. bojaźń przed Archelausem, synem Heroda;
Pociecha: pobyt w Nazarecie w towarzystwie Jezusa i Maryi.

7. Boleść: Zgubienie P. Jezusa;
Pociecha: znalezienie Go w kościele.