(odmawiana na różańcu)

Znak Krzyża Świętego
Wierzę w Boga Ojca…, Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

na dużych paciorkach:
Ojcze Niebieski, uwielbiam Twoje Najświętsze Oblicze zatroskanego Ojca, a przez Niepokalane Serce Maryi Panny, błagam o ratunek i Miłosierdzie dla świata i na otwarcie Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Niech będzie uwielbione Imię Twoje.

na małych paciorkach:
Boże Ojcze, ukaż nam Twoje Najświętsze Oblicze miłości abyśmy byli zbawieni, w Twoim domu.
Niech będzie uwielbione Imię Twoje.

na zakończenie (3 x):
Ojcze Niebieski, przez Niepokalane Serce Maryi Panny uwielbiamy Twoje Najświętsze Oblicze dla uproszenia ratunku dla całego świata i dla otwarcia Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Niech będzie uwielbione Imię Twoje.

Módlmy się:
Boże Ojcze najczulszy, którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą  nasze serca, błagamy Ciebie, wyryj  w naszych duszach Twoje Boskie podobieństwo i rozpal serca Miłością Twoją, abyśmy nią przepełnieni, mogli doznać łaski oglądania Twego Ojcowskiego Oblicza w Niebie. Amen.