W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.

NA PIERWSZĄ PROŚBĘ.

Ojcze nasz i t. d . Zdrowaś Marya i t. d. Potem 10 razy: Święci NN. Patronowie moje! uproście mi u Boga łaskę, żebym wszędzie i zawsze wielbił Imię Jego Boskie. Powtórzywszy to 10 razy, zmów raz: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
W. Módlcie się za nami Święci NN. Patronowie
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ.
Boże! którego wielkie po całym świecie Imię coraz bardziej a bardziej przez Świętych Twoich cnotliwe i przykładne życie, a oraz przez ich nauki i przywodzenia do tego innych, jest uwielbiane! wspomóż nas przez tych Świętych przyczynę: ażebyśmy i tu na ziemi wielbili godnie Twe Boskie Imię, i w niebie z nimi wiecznie wyśpiewywali Święty, Święty, Święty! Ojcze, Synu i Duchu! Amen.

NA DRUGĄ PROŚBĘ.

Ojcze nasz, i t. d . Zdrowaś Marya i t. d. potem 10

razy: Święci NN. Patronowie moi! uproście mi u Boga
łaskę, żeby sam w duszy mojej rządził i królował jako Pan.
Chwała Ojcu i Synowi i t. d., jak po pierwszy prośbie.
W. Módlcie się za nami Święci NN. Patronowie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MÓDLMY SIE,.
Boże! którego niewzruszone tu na ziemi Królestwo, to jest: Kościół święty, przez pobożne starania Świętych Twoich, rozprzestrzeniło się po wszystkich stronach świata, prosimy Cię pokornie za ich przyczyną: abyś przez łaskę Swoją sam w duszach naszych królował, i dowieść nas do Królestwa wiecznego raczył. Który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy jedyny, na wieki wieków. Amen.

NA TRZECIĄ PROŚBĘ.

Ojcze nasz i t d. Zdrowaś Marya i t. d. i 10 razy: Święci NN. Patronowie moi! uproście mi u Boga łaskę, aby się ze mną i przezemnie pełniła najświętsza wola Jego Boska Chwała Ojcu i Synowi i t. d. jak w pierwszej prośbie.
W. Módlcie się za nami Święci NN. Patronowie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MÓDLMY SIE,.
Boże! którego najświętszą wolę poznawając i pełniąc Święci Twoi, przez to do poświęcenia siebie samych w tem życiu, a po śmierci do złączenia się z świętością Twoją szczęśliwie przyszli; dajże nam za ich przykładami, zasługami i modlitwami: abyśmy wykonali wiernie co rozkazujesz, i otrzymali z nimi, co obiecujesz w niebie, na wieki wieków. Amen.

NA CZWARTĄ PROŚBĘ.

Ojcze nasz i t. d. Zdrowaś Marya i t. d. potem 10 razy: Święci NN. Patronowie moi! uproście mi u Boga wybawienie od wszelkiego złego duszy i ciała. Chwała Ojcu i Synowi i t. d. jak wyżej.
W. Módlcie się za nami Święci NN. Patronowie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ.
Boże Ojcze przedwieczny! którego Syn jedyny, pod imieniem chleba naszego powszedniego, o wszelkie potrzeby względem ciała i duszy prosić nam kazał Ojcowskiej dobroci Twojej; niechże wstawiających się za nami do Ciebie Świętych Twoich w potrzebach naszych prośby skutecznie przyjęte będą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

NA PIĄTĄ PROŚBĘ.

Ojcze nasz i t. d. Zdrowaś Marya i t. d. potem 10 razy: Święci NN. Patronowie moi! uproście mi u Boga wybawienie od wszelkiego złego duszy i ciała. Chwała Ojcu i Synowi i t. d. jak wyżej.

W. Módlcie się za nami Święci NN. Patronowie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ.
Boże! którego łaską, wspomożeni Święci Twoi, największym nieprzyjaciołom swoim wszelkie krzywdy odpuszczali, dobrze im czynili, za nich się modlili i serdecznie ich miłowali: dodajże nam pomocy, abyśmy przykład ich w tym naśladując, za ich przyczyną wyjednali sobie u miłosierdzia Twego grzechów naszych, win i kar odpuszczenie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

NA SZÓSTĄ PROŚBĘ.

Ojcze nasz i t. d. Zdrowaś Marya i t. d. potem 10- razy: Święci NN. Patronowie moi! uproście mi u Boga łaskę, ażebym nigdy przez pokusy zwyciężonym nie byt Chwała Ojcu i Synowi i t. d. jak wyżej.
W. Módlcie się za nami Święci NN. Patronowie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ.
Boże! który nikomu nad siły jego kuszonym być nie dopuszczasz, i z którego pomocą Święci Twoi w najsilniejszych pokusach statecznie przy Tobie trwali, wspomagajże nas, prosimy Cię z Kościołem świętym, łaską Twoją, ażebyśmy żadnemi pokusami od Ciebie nie byli oderwani. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

NA SIÓDMĄ PROŚBĘ.

Ojcze nasz i t. d. Zdrowaś Marya i t. d. potem 10 razy: Święci NN. Patronowie moi! uproście mi u Boga wybawienie od wszelkiego złego duszy i ciała. Chwała Ojcu i Synowi i t. d. jak wyżej.
W. Módlcie się za nami Święci NN. Patronowie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ.
Wybaw nas, prosimy Cię Panie! od wszelkiego złego przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, a za przyczyną błogosławionej zawsze Panny Bogarodzicy Maryi, z błogosławionymi Apostołami Twoimi Piotrem i Pawłem i Jędrzejem, jako też NN. (tu wymień swoje Patronki święte), i z wszystkimi Świętymi, daj łaskawie pokój we dni nasze, abyśmy wspomożeni Twojem miłosierdziem, od grzechu zawsze byli wolnymi i od wszelkiego zawichrzenia bezpiecznymi. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

ZAKOŃCZENIE KORONKI

Chwała bądź Panu naszemu
Z Dziewicy narodzonemu,
I Ojcu Jego wiecznemu,
Także Duchowi Świętemu.

Maryjo Bogarodzico,
Najczystsza ze wszech Dziewico!
Błagaj za mną Syna Twego,
Spraw niech pełnię wolę Jego.

Patronowie uwielbieni,
W poczet Świętych policzeni!
Jednajcie mi Boga mego,
Uproście łaskę u Niego.

Aniołowie wszyscy święci,
Wszyscy Wierni w Niebo wzięci!
Wstawcie się za mną modłami!
Niech oglądam Boga z wami.

O Boże, w Trójcy jedyny!
Przyjmij za mną te przyczyny!
Przez drogą śmierć Syna Twego,
Jezusa Pana naszego. Amen.