P. Módlmy się o większe uwielbienie Ducha Świętego na ziemi, aby wszyscy ludzie poznali coraz bardziej nieskończoną dobroć i miłość Jego, coraz więcej Go ukochali, a przez Niego ubogaceni zostali drogocennymi Jego darami. Bądź pochwalony Jezu Chryste, z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

W. Przyjdź Duchu Święty.

P. Przyjdź Duchu Święty.

W. Przyjdź Duchu Święty

P. Ześlij o Panie, Kościołowi Swojemu Ducha mądrości.

W. Przyjdź Duchu Święty (7 razy)

P. Chwała Ojcu…

W. Jak była….

P. Panie Jezu ześlij nam od Ojca Ducha Świętego Pocieszyciela, aby tenże Duch w nas i przez nas uwielbiał Ciebie i Ojca.

Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,

W. Módl się za nami.

P. Ześlij o Panie Kościołowi Swojemu Ducha rozumu (jak wyżej)

Następnie jak wyżej:

  1. Ześlij o Panie Kościołowi Swojemu Ducha rady
  2. Ześlij o Panie Kościołowi Swojemu Ducha męstwa
  3. Ześlij o Panie Kościołowi Swojemu Ducha umiejętności
  4. Ześlij o Panie Kościołowi Swojemu Ducha pobożności
  5. Ześlij o Panie Kościołowi Swojemu Ducha bojaźni Bożej

P. Módlmy się:

W. Boże, który chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, prosimy Cię, poślij pracowników na łany Swoje, udziel im siły, aby godnie głosili słowo Twoje. Niech nauka Twoja rozszerza się i rozsławia. Niech Cię poznają wszystkie narody, Ciebie – jedynego, prawdziwego Boga – i któregoś posłał Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, a Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.