Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Błogosławiona Salomeo, módl się za nami (powtarzane po każdej kolejnej frazie)
Szczepie krwi Piastowskiej
Wzorze godności królewskiej
Obrazie cnoty anielskiej
Kwiecie wstydliwości
Perło czystości
Przykładzie niewinności
Królowo najpokorniejsza
Żywicielko ubogich
Opiekunko wdów i sierot
Pocieszycielko strapionych
Lekarko chorych
Krzewicielko wiary katolickiej
Skarbnico niebieskich darów
Wybrana córko św. Franciszka
Oblubienico Chrystusowa
Wzgardzicielko świata
Wzorze zakonności
Zwierciadło pobożności
Przykładzie świątobliwości
Męczennico umartwieniem
Dziewic matko i ozdobo
W życiu wsławiona cnotami
Po śmierci sławna cudami
Dziedziczko niebieskiej ojczyzny
Towarzyszko wszystkich świętych
Patronko Polski
Tarczo w jej obronie
Pośredniczko rodaków przed Bogiem
Wspomożenie prześladowanych za wiarę
Nadziejo lepszej przyszłości

Módl się za nami błogosławiona Salomeo
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, któryś w błogosławionej Salomei wzgardę ziemskiego żywota z czystością panieńską połączył; daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy za jej przyczyną i przykładem, czystym i pokornym sercem Tobie służąc, niezwiędłą koronę chwały w niebie otrzymać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.