Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boska, godny Przedmiocie miłości Aniołów i ludzi, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boska, kierowana przez Serce Jezusa,
Opatrzności Boska, która wszystkim kierujesz ze sprawiedliwością,
Opatrzności Boska, nadziejo naszego zbawienia,
Opatrzności Boska, pociecho pielgrzymów,
Opatrzności Boska, przewodniku duszy mojej,
Opatrzności Boska, drogo do nieba,
Opatrzności Boska, pomocy we wszystkich niebezpieczeństwach,
Opatrzności Boska, niewyczerpany skarbie wszelkiego dobra,
Opatrzności Boska, utwierdzenie sprawiedliwych,
Opatrzności Boska, nadziejo największych grzeszników,
Opatrzności Boska, ucieczko strapionych,
Opatrzności Boska, pomocy we wszystkich naszych potrzebach,
Opatrzności Boska, uspokojenie serca i duszy,
Opatrzności Boska, pomocy najpewniejsza w cierpieniu,
Opatrzności Boska, karmicielko głodnych,
Opatrzności Boska, opieko ubogich i opuszczonych,
Opatrzności Boska, pociecho wdów i sierot,
Opatrzności Boska, najgodniejsza naszego poszanowania i uwielbienia,
Opatrzności Boska, nie opuszczająca nigdy w Tobie ufających,
Opatrzności Boska, przybywająca na ratunek tym, którzy Cię wzywają.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W.: Chwalimy Twoją świętą Opatrzność,
O.: I poddajemy się pod jej święte rządy.

Módlmy się.
O Boże wielki, który nie odmawiasz wejrzenia na nas, tak niegodnych, opatrznościowym i świętym swoim wzrokiem, użycz nam tej łaski, pokornie Cię błagamy, żebyśmy się zupełnie poddali przez cały ciąg naszego życia najdoskonalszym rozporządzeniom Twojej świętej Opatrzności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.