Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Chlebie żywy, któryś z nieba zstąpił, zmiłuj się nad nami (powtarzane po każdej kolejnej frazie)
Boże, nasz Zbawicielu,
Chlebie wyborny,
Sprawiedliwa i czysta Ofiaro,
Pokarmie Aniołów,
Manno ukryta,
Chlebie nadprzyrodzony,
Słowo Wcielone,
Mieszkający między nami,
Hostio święta,
Kielichu z Krwią Przenajświętszą błogosławiony,
Tajemnico wiary,
Czcigodny Sakramencie,
Ofiaro nad wszystko najświętsza,
Prawdziwe przebłaganie za żywych i umarłych,
Niebieskie lekarstwo, które leczysz nasze winy,
Cudzie zdumiewający,
Najświętsza męki Pańskiej pamiątko,
Świadku Boskiej miłości,
Obfitości Boskiej hojności,
Najświętsza i Najwspanialsza Tajemnico,
Lekarstwo nieśmiertelności,
Mocy ożywcza Sakramentu,
Chlebie wszechmocnością słowa Ciałem się stający,
Bezkrwawa Ofiaro,
Boski Pokarmie,
Uczto niebieska, przy której posługują Aniołowie,
Sakramencie pobożności,
Zobowiązujący do miłości,
Ofiarowujący się i Ofiaro,
Słodyczy duchowa,
Posiłku błogosławionych,
Zadatku przyszłej chwały,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!

Od niegodnego spożywania Ciała i Krwi Twojej, wybaw nas Panie! (powtarzane po każdej kolejnej frazie)
Od pożądliwości ciała,
Od pożądliwości oczu,
Od pychy żywota,
Od wszelkiej okazji do grzechów,
Przez Twoje pragnienie, z jakim ostatnią Paschę z uczniami spożyć chciałeś,
Przez wielką pokorę, z którą uczniom obmyłeś nogi,
Przez wielką miłość ku nam, z której Boski Sakrament wziął początek,
Przez Krew Twoją Najświętszą, którąś nam na Ołtarzu zostawił,
Przez pięć ran Ciała Twego, któreś dla nas poniósł,
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas do częstej Komunii św. przez prawdziwą pokutę doprowadzić raczył,
Abyś od małoduszności, niedowiarstwa i niewrażliwości serca zachować nas raczył,
Abyś wszelkich pożytków płynących z Najświętszego Sakramentu nam udzielić raczył,
Abyś umierających na drogę wieczności posilić raczył, Synu Boży,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.
W.: Bądźże pozdrowiony, anielski Chlebie,
O.: W tym Sakramencie wielbimy Ciebie.

Módlmy się.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiąt­kę Twej męki, daj nam taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupie­nia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.