Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Matko zasmuceń, módl się za nami (powtarzane po każdej kolejnej frazie)
Matko, której duszę przeszył miecz
Matko, która uciekłaś z Jezusem do Egiptu
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami
Matko, która stałaś przy nim, gdy wisiał na krzyżu
Matko, która wzięłaś Go w ramiona, gdy umarł
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie
O Maryjo, Królowo męczenników
O Maryjo, pociecho strapionych
O Maryjo, obrono słabych
O Maryjo, siło lękliwych
O Maryjo, światłości zrozpaczonych
O Maryjo, opiekunko chorych

O Maryjo, ucieczko grzeszników, ocal nas swymi modlitwami (powtarzane po każdej kolejnej frazie)
Przez gorzką mękę Twego Syna
Przez ból przeszywający Twoje Serce
Przez ciężkie brzemię Twej udręki
Przez smutek Twój i opuszczenie
Przez Twoją żałość matczyną
Przez Twoje doskonałe poddanie się
Przez Twoje pełne zasług modlitwy
Od nadmiernego smutku
Od tchórzostwa
Od niecierpliwości
Od niepokoju i niezadowolenia
Od posępności i chmurnego usposobienia
Od rozpaczy i niewiary
Od ostatecznego braku skruchy
My, grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas
Uchroń nas od nagłej śmierci
Naucz nas, jak mamy umrzeć
Wspieraj nas w naszym konaniu
Strzeż nas od nieprzyjaciół
Wiedź nas do szczęśliwego kresu
Wyjednaj nam dar wytrwania
Wspieraj nas przed trybunałem sadu
Matko Boga
Matko najboleśniejsza
Matko najbardziej opuszczona

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Wspieraj nas, Najświętsza Panno Maryjo
W każdej porze, w każdym miejscu

Módlmy się: Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka, Maryja, której duszę miecz przeszył w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić i teraz, i w godzinie naszej śmierci, przez Twoje zasługi, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.