Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Opiekunko świętego Alojzego, módl się za nami (powtarzane po każdej kolejnej frazie)
Święty Alojzy, ukochany Synu Maryi
Św. Alojzy, wierny sługo Ojca Przedwiecznego
Św. Alojzy, świątynio Ducha Świętego
Św. Alojzy, wierny naśladowco Jezusa
Św. Alojzy, gorący miłośniku Ukrzyżowanego
Św. Alojzy, gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu
Św. Alojzy, miłością ku Najświętszemu Sercu Jezusa zawsze gorejący
Św. Alojzy, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata
Św. Alojzy, piękny przykładzie doskonałości
Św. Alojzy, wzorze pokory
Św. Alojzy, miłośniku ubóstwa
Św. Alojzy, lilio czystości
Św. Alojzy, aniele w ciele ludzkim
Św. Alojzy, pokutniku niewinny
Św. Alojzy, wzorze umartwienia
Św. Alojzy, ozdobo skromności
Św. Alojzy, ofiaro miłości bliźniego
Św. Alojzy, wzorze prawdziwej pokuty
Św. Alojzy, kwiecie anielskiej czystości
Św. Alojzy, patronie i wzorze chrześcijańskiej młodzieży
Św. Alojzy, opiekunie uczących się
Św. Alojzy, dobry doradco w wyborze stanu
Św. Alojzy, ozdobo Towarzystwa Jezusowego
Św. Alojzy, światło Kościoła świętego
Św. Alojzy, wielki cudotwórco
Św. Alojzy, dzielny Patronie wszystkich Twych czcicieli

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami święty Alojzy
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Boże, niebieskich darów dawco, któryś w anielskim młodzieniaszku Alojzym, przedziwną życia niewinność z równie wielką pokutą połączył: daj nam, którzy jego niewinności zachować nie zdołaliśmy, abyśmy przez zasługi jego i przyczynę przynajmniej w pokucie go naśladowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.