Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie, eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

Święty Ojcze Augustynie, ubłagaj nam Serce Boskie, módl się za nami (odmawiane po każdej kolejnej frazie)
Synu pobożnych łez świętej Moniki –
Ojcze i założycielu zakonu pustelników –
Wybrane światło Doktorów –
Gorliwie studiujący Pismo święte –
Nauczycielu teologów –
Wzorze apostolskiego życia –
Sławny głosicielu słowa Boskiego –
Obrońco wiary –
Zraniony miłością Chrystusową –
Biskupie wielkiej pokory i litości –
Światło rozpraszające ciemności błędów –
Źródło boskiej wymowy –
Ojcze wielu zakonów żyjących pod Twoją regułą –
Łaskawy obrońco uciekających się do Ciebie –
Pociecho ubogich i utrapionych –
Przez przedziwne Twoje nawrócenie –
Przez miłość, którą pałałeś w obronie wiary –
Przez Twoje prace, którymi wspierałeś Kościół –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się:
Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.