Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

Św. Bonifacy, módl się za nami (odmawiane po każdej kolejnej frazie)
Św. Bonifacy, posłuszny natchnieniom Ducha Świętego –
Św. Bonifacy, przykładzie nawrócenia –
Św. Bonifacy, wzorze pokuty –
Św. Bonifacy, duchem misyjnym przepełniony –
Św. Bonifacy, troską o nawrócenie braci prowadzony –
Św. Bonifacy, nieustraszony wyznawco Chrystusa –
Św. Bonifacy, niesprawiedliwy wyrok z pokorą przyjmujący –
Św. Bonifacy, wzorze wytrwałości w męczeństwie –
Św. Bonifacy, męczenniku Chrystusowy –
Św. Bonifacy, w swych szczątkach w Rzymie uczczony –
Św. Bonifacy, w swych relikwiach do Polski sprowadzony –
Św. Bonifacy, chlubo kościoła czerniakowskiego –
Św. Bonifacy, patronie kasjerów, bankierów i finansistów –
Św. Bonifacy, w różnorakich sprawach orędowniku –

Panie, przez zasługi św. Bonifacego, zmiłuj się nad nami
Przez jego gorliwość misyjną –
Przez jego miłość ku Tobie –
Przez jego stałość w wierze –
Przez jego męstwo –
Przez jego śmierć męczeńską –

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś nas zachował od zaniedbania Twoich natchnień –
Prosimy Cię, abyś w nas ducha pokuty pobudzał –
Prosimy Cię, abyś nas miłością Twoją rozpalał –
Prosimy Cię, abyś nas w znoszeniu umartwień umacniał –
Prosimy Cię, abyś nas w wierności Tobie utwierdzał –
Prosimy Cię, abyś nas w potrzebach naszych wspomagał –
Prosimy Cię, abyś nas w godzinę śmierci nie opuszczał –
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P: Módl się za nami św. Bonifacy
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, niech ludowi Twemu pomoże ustawiczne wstawiennictwo św. Bonifacego, męczennika i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym weseli wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.