Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami

Św. Doroto, módl się za nami (powtarzane po każdej kolejnej frazie)
Św. Doroto, Dziewico i Męczennico –
Św. Doroto, wierna służebnico Boga żywego –
Św. Doroto, gorliwa pomnożycielko chwały Bożej –
Św. Doroto, uwielbiająca Pana nieba i ziemi –
Św. Doroto, ukazująca moc i dobroć Boga –
Św. Doroto, z Bogiem na modlitwie zjednoczona –
Św. Doroto, miłująca Chrystusa ponad wszystko –
Św. Doroto, nazywająca Chrystusa swoim Oblubieńcem –
Św. Doroto, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa –
Św. Doroto, umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach –
Św. Doroto, doświadczana przez potwarze i tortury –
Św. Doroto, mężnie znosząca złość oprawców –
Św. Doroto, doprowadzająca błądzące siostry do Pana –
Św. Doroto, oddająca swoje życie w ręce Chrystusa –
Św. Doroto, ciesząca się w Niebie celem swoich tęsknot –
Św. Doroto, ozdobo Kościoła świętego –
Św. Doroto, chwało bohaterów chrześcijańskich –
Św. Doroto, odważnie wyznająca wiarę świętą –
Św. Doroto, przykładzie mocnej nadziei –
Św. Doroto, wzorze doskonałej miłości, odrzucającej strach przed śmiercią –
Św. Doroto, jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi –
Św. Doroto, podziwu godny wzorze stałości –
Św. Doroto, jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie –
Św. Doroto, zbudowanie dla chrześcijan –
Św. Doroto, potężna orędowniczko u Boga –
Św. Doroto, szczególna wspomożycielko proszących –
Św. Doroto, nadziejo do Ciebie się uciekających –
Św. Doroto, błądzących prowadząca do Boga –
Św. Doroto, wypraszająca grzesznikom łaskę pokuty –
Św. Doroto, patronko cierpiących –
Św. Doroto, patronko błogosławionej śmierci –
Św. Doroto, prowadząca do życia wiarą i miłością –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami św. Doroto,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, św. Dorota dziewica i męczennica niech nam wybłaga miłosierdzie Twoje, ona bowiem miła Tobie była tak dla zasług czystości jak i w męczeństwie, którym wyznawała Twoją moc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.