Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami (powtarzane po każdej kolejnej frazie)
Święta Panno nad pannami,
Święty Ojcze Franciszku,
Święty Feliksie, Duchowny synu św. Franciszka,
Święty Feliksie, Z pobożnych rodziców zrodzony,
Święty Feliksie, Niebieską mądrością napełniony,
Święty Feliksie, Anielską pomocą posilony,
Święty Feliksie, Do zakonu świętego Franciszka wezwany,
Święty Feliksie, Miłośniku czystości,
Święty Feliksie, Naśladowco najściślejszego ubóstwa,
Święty Feliksie, Zwierciadło posłuszeństwa,
Święty Feliksie, Wzorze wstrzemięźliwości,
Święty Feliksie, Różo cierpliwości,
Święty Feliksie, Uzdrowienie chorych,
Święty Feliksie, Pocieszycielu strapionych,
Święty Feliksie, Proroku przyszłych rzeczy,
Święty Feliksie, Wzgardzicielu świata,
Święty Feliksie, Skarbnico cnót świętych,
Święty Feliksie, Wyznawco Imienia Jezusowego,
Święty Feliksie, Postrachu szataństwa,
Święty Feliksie, Uwolnienie opętanych,
Święty Feliksie, Wskrzesicielu umarłych,
Święty Feliksie, Ustawiczny sprawco cudów,
Święty Feliksie, Przez żywą wiarę twoją,
Święty Feliksie Przez namaszczenie z trumny twojej olejkiem płynącym przywrócicielu zdrowia,
Święty Feliksie Osobliwy patronie pożądanej szczęśliwości,
Święty Feliksie Wspomożycielu i Obronicielu nasz,
Święty Feliksie Opiekunie chorych i konających,
Święty Feliksie, Stroskanych matek pociecho,

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie.
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ciężkiej choroby i wszelkiej słabości,
Od nagłej śmierci i wiecznego potępienia,
Przez zasługi świętego Feliksa,
W dzień sądu Twego,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
Abyś karanie od nas oddalić raczył,
Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,
Abyś Boskiej miłości ogień w nas rozżarzyć raczył,
Abyś zasług i przyczyn św. Feliksa nas uczestnikami uczynić raczył,
Abyś wszystkim czcicielom św. Feliksa miłościwym być raczył,
Abyś nas wysłuchać raczył, prosimy Cie,
Synu Boży, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa:

Boże, któryś błogosławionemu Feliksowi, wyznawcy Twojemu, ewangeliczną prostotą i życia niewinnością w kościele Twoim jaśnieć dozwolił, spraw, abyśmy przykładami i prośbami Jego nauczeni i wspomożeni, do Jezusa Chrystusa, którego On na ziemi, w duchu, na rękach swych piastował, szczęśliwie przyjść mogli. Przez tegoż Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.