Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba. Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo módl się za nami

Święty Marcinie, uczniu Chrystusa, módl się za nami (powtarzane po każdej kolejnej frazie)
Święty Marcinie, który podzieliłeś się swym płaszczem,
Święty Marcinie, świadku miłości Boga i bliźniego,
Święty Marcinie, otwarty na łaski Ducha Świętego,
Święty Marcinie, przykładzie doskonałości ewangelicznej,
Święty Marcinie, pokorny w wierze,
Święty Marcinie, ojcze zakonników,
Święty Marcinie, wzorze życia kapłańskiego,
Święty Marcinie, przykładzie do naśladowania dla rzymskich żołnierzy i dla wszystkich tych, którzy pragną służyć swym braciom,
Święty Marcinie, założycielu Kościoła wTours,
Święty Marcinie, dobry pasterzu na podobieństwo Chrystusa,
Święty Marcinie, ewangelizatorze ludów,
Święty Marcinie, odważny obrońco Kościoła,
Święty Marcinie, sługo chwały Bożej,
Święty Marcinie, blasku ludu umiłowanego,
Święty Marcinie, który poświęcałeś całe noce na modlitwę,
Święty Marcinie, który modliłeś się o zbawienie wszystkich ludzi,
Święty Marcinie, obdarzający wszystkich przyjaźnią braterską i wymagającą,
Święty Marcinie, którego mądrość oświecała pogan,
Święty Marcinie, który swoją roztropnością ochraniałeś bliźnich,
Święty Marcinie, którego siła wewnętrzna dodawała odwagi i nadziei innym,
Święty Marcinie, którego czystość zwyciężała szatana,
Święty Marcinie, którego współczucie dodawało otuchy sercom ubogich,
Święty Marcinie, którego miłosierdzie jednało grzeszników z Bogiem,
Święty Marcinie, łagodny i pokornego serca na wzór Chrystusa,
Święty Marcinie, miłowany przez ubogich,
Święty Marcinie, pocieszycielu strapionych,
Święty Marcinie, przez którego Chrystus dokonywał cudów,
Święty Marcinie, przez którego Chrystus uzdrawiał chorych,
Święty Marcinie, przez którego Chrystus wyganiał złe duchy,
Święty Marcinie, który swym świętym życiem ukazywałeś nam piękno Bożej miłości,
Święty Marcinie, który przez głoszenie tajemnicy Krzyża, pozwoliłeś odkryć żywym i umarłym siłę zmartwychwstania,
Święty Marcinie, dokonujący cudów w imię Boże,
Święty Marcinie, opiekunie naszego kraju i ludów Europy,
Święty Marcinie, wznoszący kościoły,
Święty Marcinie, fundujący klasztory,
Święty Marcinie, niestrudzony sługo Kościoła Świętego,
Święty Marcinie, którego śmierć rozradowała niebiosa i ubogaciła łaską naszą ziemię,
Święty Marcinie, którego pamięć czcimy od wieków,
Święty Marcinie, którego świętość prowadzi nas już teraz do jedności z Bogiem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

K. Ustanowił go panem domu swego,
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się.
Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i przez śmierć świętego Marcina, biskupa, odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.