Crystus umiera na krzyżu

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Przedwieczny, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Najświętszy, Uświęcicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, w trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko
Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą
Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec opatrznością wszystko rządzisz
Święta Trójco, jedyny Boże, który czynisz cuda na ziemi
Święta Trójco, jedyny Boże, Obrońco nasz i zapłato nasza wielka
Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia
Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami i Panie nad wszystkimi panującymi
Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka
Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz
Święta Trójco, jedyny Boże, którego właściwością jest okazywać zawsze miłosierdzie

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie
Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie

Od zarazy, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Panie

Przez Wszechmoc Twoją, Boże, Ojcze, Stworzycielu nasz, wysłuchaj nas Panie
Przez Wcielenie, mękę i śmierć Twoją, Synu Boży, Zbawicielu nasz
Przez oświecenie Twoje, Duchu, Pocieszycielu nasz
Przez przyczynę Najśw. Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich, prosimy niegodne stworzenia Twoje

Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali
Abyś nam grzechy odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył

Święty Boże, Święty mocny; Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami

The last comment needs to be approved.
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.