Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Boże Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu św. Boże zmiłuj się nad nami.

Św. Trójco jedyny Boże,- zmiłuj się nad nami

Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie na zadośćuczynienie za grzechy nasze ofiarowany,- zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie za nas i od nas na ołtarzach znieważany,- zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie położony na znak, któremu sprzeciwiać się będą, – zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie często nieprzyjaciołom Twoim na pastwę wydany,- zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie od niewiernych zelżony,- zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie od bezbożnych ludzi bluźniony, – zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie z nienawiści psom porzucany,- zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie wzgardliwie w miejsce plugawe miotany,- zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie z ołtarza do serca grzeszników przenoszony,- zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie od świętokradców najokrutniej sponiewierany i wzgardzony,- zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie od wielu z wybranych sług Twoich nieuczczony,- zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie w kościołach opuszczony i zapomniany, – zmiłuj się nad nami

Bądź nam miłościw, odpuść nam Panie!-
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie!

Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu, – wynagradzamy Ci Panie
Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie,- wynagradzamy Ci Panie
Za nieuczciwości i nieuszanowania w obecności Twojej w Przenajświętszym Sakramencie popełnione,- wynagradzamy Ci Panie
Za nienawiść bezbożnych,- wynagradzamy Ci Panie


Za oziębłość tak wielu Twoich dzieci,- wynagradzamy Ci Panie
Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Przenajświętszym Sakramencie,  – wynagradzamy Ci Panie
Za zelżenie świętych Twoich,- wynagradzamy Ci Panie
Za niezbożne mowy i uczynki w kościołach świętych,- wynagradzamy Ci Panie
Za wykradzione przez gwałt święte puszki,- wynagradzamy Ci Panie

My grzeszni Ciebie prosimy,

Abyś wszystkim wiernym uszanowanie i gorące nabożeństwo do Przenajświętszego Sakramentu dać raczył, –Wysłuchaj nas Panie


Abyś wszystkim świętokradcom i znieważycielom Przen. Sakramentu łaskę szczerego nawrócenia udzielić raczył,- Wysłuchaj nas Panie
Abyś heretykom łaskę dostatecznego poznania tej Tajemnicy miłości udzielić raczył,- Wysłuchaj nas Panie
Abyś nas od niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Twojej zachować raczył, – Wysłuchaj nas Panie
Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością ku Przenajświętszemu Sakramentowi zapalić raczył,- Wysłuchaj nas Panie

Abyś nas w godzinę śmierci tym niebieskim pokarmem zasilić raczył, – Prosimy Cię Panie
Abyś nam do nabożnego nagradzania Ci za wszelkie zniewagi, jakie w Najś. Sakramencie odbierasz dopomagać raczył,- Prosimy Cię Panie
Abyś wynagrodzenia nasze łaskawie przyjąć raczył- Prosimy Cię Panie

Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie, zlituj się nad nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Módlmy się
Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca pozostajesz z nami dzień i noc w Przenajświętszym Sakramencie utajony,  a za miłość odbierasz urągania, zelżywości, świętokradztwa i wzgardy, jakimi Cię ludzie obrażają.

O daj nam tę łaskę, błagamy Cię Panie, abyśmy Ciebie z te rozliczne zniewagi nabożnie przepraszali, abyśmy Ci za nie jak najgorętsza miłością i uwielbianiem Przenajświętszego Sakramentu wynagradzali.

A szczególnie pragniemy Ci przez Komunie święte wynagradzające zadośćuczynić niewdzięczności ludzkie. Dopomóż nam tylko Panie Jezu, abyśmy Cię zawsze jak najgodniej do duszy naszej przyjmowali. Amen.

Miłosierdzie Boskie w Najświętszym Sercu Pana Jezusa wcielone, okryj świat cały i wylej się na nas.

1 komentuj
  1. Anna
    Anna says:

    Matko Najswietsza proszę o łaskę udanej operacji dla Izabeli i błogosławieństwo dla całego personelu medycznego oraz o siły duchowe i fizyczne dla rodziny Izabeli.Twoja niewolnica.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.

Ostatnie publikacje