1

O światłości wiekuista, Duchu Święty Boże, oświeć mój umysł i spraw, niech poznam wszystkie moje nieprawości. O miłości nieskończona, zapal serce moje, abym wstydząc się grzechów moich, serdecznie za nie żałował(a).


2Upokarzam się przed Tobą, o Panie i Boże mój, na widok tylu nieprawości moich; a zważając z jednej strony dobroć Twoją, a z drugiej złość moją, wstydzę się bardzo niewdzięczności mojej, i całym sercem żałuję i boleję, żem Ciebie Boga mojego, tak dobrego i miłosiernego, tylu grzechami zasmucił(a). Brzydząc się niemi wszystkimi, nienawidzę ich nad wszystko, i postanawiam sobie, a Tobie przyrzekam, przy pomocy łaski Twojej, nigdy już nie grzeszyć. Tak mi Boże dopomóż.


3O Panie Jezu Chryste, wyznaję, że zgrzeszyłam(łam), zmiłuj się nade mną, boś Ty łaskawy i miłosierny. Ja wszystkie grzechy moje składam w krwawe rany Twoje; wszelkie przewinienia moje rzucam w niezbrodzone morze miłosierdzia Twego, aby się tam wniwecz obróciły. Mam nadzieję w niezmiernej dobroci Twojej, racz mię obmyć przenajświętszą krwią Twoją; odpowiadaj Ojcu niebieskiemu i uczyń dostateczną nagrodę za mnie. Pragnę za pomocą Twoją się poprawić, i o to się starać będę. Wyrzekam się wszystkiego, co się Tobie nie podoba. Racz mię wzmocnić łaską Twoją, Panie Boże mój. Amen.


4Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, któryś przykładem swoim poświęcić raczył odpoczynek ludzki, sam po stworzeniu świata odpocząwszy, dziękując za sen, postanowiony na pokrzepienie sił moich. Ofiaruję go na uczczenie Twego odpoczynku i tego snu, którego Zbawiciel mój Pan Jezus, mieszkając na ziemi, zażywał. Użycz mi łaski Twojej, abym śpiąc, nie lenistwu wygadzał(a), ale abym nabrawszy sił nowych, mógł(a) tym ochotniej służyć jutro Tobie. Ty mnie sam broń Boże, najczujniejszy Stróżu w ciemnościach nocy, oddalaj ode mnie wszelkie przestrachy, niepokoje i zasadzki złych ludzi. Racz nawiedzić, prosimy Panie, mieszkanie nasze, a wszelkie zdrady nieprzyjacielskie racz od niego oddalić. Niechaj święci Aniołowie Twoi w nim przebywają, którzy by nas w pokoju strzegli, a Twoje święte błogosławieństwo niechaj nad nami przebywa wiecznie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


5O Maryjo, prawdziwa Panno i Matko Boga mojego, pokaż miłosierdzie nade mną, albowiem miłosierna jesteś i litości pełna; zjednaj mi grzechów odpuszczenie; polecam się Twojej macierzyńskiej opiece, abyś mnie tej nocy modlitwą Twoją świętą broniła od wszelkich nieprzyjaciela najazdów, aby ten sen był mi nie tylko na pokrzepienie, ale i na chwałę Syna Twego. Amen.
Pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa, niepokalana niewinność Najświętszej Maryi Panny, znamię krzyża † świętego, moc Zbawiciela naszego, straż świętych Aniołów, przyczyna wszystkich Świętych, niechaj odpędzają ode mnie wszelkich nieprzyjaciół moich.


6O święty Aniele Boży, Stróżu mój i Obrońco wierny, pokaż miłosierdzie nade mną i przyczyniaj się za mną przed tronem Najwyższego. Dziękuję za straż, jakiej mi użyczasz i za miłość, jaką mi okazujesz. Polecam Ci tej nocy ciało i duszę moją, broń mnie od wszelkiego złego a mianowicie od nagłej a niespodziewanej śmierci, którą to łaskę mianowicie wyjednaj mi u Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.


0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.