Maryjo, Matko Boga i Matko Kościoła, błogosław papieżowi, biskupom i kapłanom, aby wsparci na Twoim zawierzeniu i miłości prowadzili wiernych Kościoła świętego przed
oblicze Boga.
Maryjo Wniebowzięta – módl się za nami

Maryjo, Pośredniczko ludzi, wysłuchaj naszych próśb i przyczyń się za nami, abyśmy Twoim wzorem, spragnieni Bożej miłości, potrafili przedkładać wolę Bożą nad własną.
Maryjo Wniebowzięta – módl się za nami

Maryjo, Matko nasza, zatroskana o zbawienie każdej duszy, wyjednaj łaskę nawrócenia wszystkim ludziom, aby Twój Syn obecny w Eucharystii mógł gościć w sercu każdego
człowieka.
Maryjo Wniebowzięta – módl się za nami

Maryjo, Matko Bolesna, otocz swym macierzyńskim płaszczem wszystkich zagubionych, samotnych, nieszczęśliwych, chorych, cierpiących oraz zatroskanych o los własnych dzieci rodziców.
Maryjo Wniebowzięta – módl się za nami

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, wypraszaj nam łaskę prawdziwej miłości i wiernego trwania przy Twoim Synu, a naszym Panu, Jezusie Chrystusie.Maryjo, Niepokalana Dziewico, w swoim sercu schroń umierających i prowadź do domu Ojca dusze śp. ….(intencje)
Maryjo Wniebowzięta – módl się za nami

Maryjo, Królowo różańca, błogosławiona między niewiastami, przyjdź z pomocą w wielorakich potrzebach naszych, aby Twoje wstawiennictwo przynosiło chwałę Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
Maryjo Wniebowzięta – módl się za nami

Maryjo Wniebowzięta, Pocieszycielko i Orędowniczko nasza, wysłuchaj naszych próśb.
Niech będą miłe dla Ciebie nasze modlitwy, bo sławiąc Twoje Imię, wraz chórami niebieskimi pragniemy dzięki składać najhojniejszemu Bogu za wzięcie Twojej duszy i ciała do chwały niebieskiej. Amen

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.