O Dziewico Niepokalana, Matka Boga i Matko nas, ludzi! Wierzymy ż całą gorliwością naszej wiary w Twoje triumfalne wzięcie z duszą i ciałem da niebios, gdzie zostałaś ogłoszona Królową wszystkich chórów anielskich i wszystkich zastępów świętych. I my łączymy się z nimi, aby chwalić i błogosławić Pana, który Cię wywyższył ponad wszystkie czyste stworzenia, aby ofiarować Ci żar naszej pobożności i miłości.

Wiemy, że wzrok Twój, który macierzyńsko pieścił pokorne i cierpiące człowieczeństwa Jezusa na ziemi, nasyca się w niebiosach widzeniem chwalebnego człowieczeństwa Mądrości Niestworzonej, że radość Twej duszy w oglądaniu twarzą w twarz godnej uwielbienia Trójcy Przenajświętszej porusza serce Twe uszczęśliwiającą tkliwością, a my, nędzni grzesznicy, my, którym ciała obniża lot duszy, błagamy Cię, abyś oczyściła nasze zmysły, byśmy nauczyli się już tu, na ziemi, kosztować Boga z cudów stworzenia.
Ufamy, że Twe miłosierne źrenice pochylą się nad naszą nędzą, naszymi trwogami, naszymi walkami i słabościami, że wargi Twe rozchyli uśmiech z powodu naszych radości i zwycięstw, że Ty usłyszysz głos Jezusa, gdy mówi a każdy mu nas ta, co powiedział o uczniu umiłowanym: Oto syn Twój. Przeto my, nazywając Cię Matką naszą, obieramy Cię, jak Jan, za przewodniczkę, siłę i pociechę naszego życia śmiertelnego.

Mamy ożywiającą pewność, że oczy Twoje, które płakały nad ziemią zroszoną krwią Jezusa, zwrócą się również ku temu światu, pełnemu nieszczęść. My zatem oczekujemy ad Twego światła niebieskiego i od Twej słodkiej miłości ulgi w strapieniach serc naszych, opieki dla Kościoła i Ojczyzny naszej.

Wiemy wreszcie, iż w chwale, gdzie królujesz, słońcem obleczona, i gwiazdami uwieńczona, jesteś – po Jezusie, radością i weselem wszystkich aniołów i Świętych.

Przeto my z tej ziemi, po której pielgrzymujemy, wzmocnieni wiarą w przyszłe ciał zmartwychwstanie, patrzymy ku Tobie. Tyś naszym życiem, naszą słodyczą, naszą nadzieją. Pociągnij nas łagodnością głosu Twego i ukaż nam, po naszym wygnaniu, Jezusa, owoc żywota Twego, o łaskawa, a litościwa, a słodka Panno Maryjo. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.