Crystus umiera na krzyżu

Panie Jezu Chryste, któryś przy ostatniej wieczerzy tak serdecznie uczniów Twoich błogosławił, przez tę samą miłość błogosław dziatkom moim.
Błogosław im Panie, jakoś błogosławił Matkę Twoją świętą i wszystkich wybranych.
Błogosław im, jakoś błogosławił uczniom przy Wniebowstąpieniu Twoim.
Błogosław im, jakoś błogosławił pierwotnemu Kościołowi.
Błogosław im, Ojcze wszechmocny, przez moc tych wszystkich błogosławieństw.
Błogosław im według nieskończonej Opatrzności i nieprzebranego miłosierdzia Twego.
Błogosław im Panie na duszy, na ciele, na życiu, na zdrowiu, na cnocie, na honorze, na dostatkach, na powodzeniu i na wszystkim.
Błogosław ich potrzeby i wszelkie dobre zamysły; a niech ich spełnienie będzie na chwałę Twoją, na chlubę Ojczyzny i ozdobę domu.
A ponieważ uczyniłeś mnie tych dziatek matką, pozwól żebym i ja tak im błogosławiła, jak niegdyś błogosławili synom swym Patriarchowie.
Niech na nich spada obficie rosa niebieska, a żywności niech użycza ziemia; niech im rosną dostatki w polu i w domu, w przyjaźni ludzkiej, a osobliwie w pobożności i cnocie. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.