Crystus umiera na krzyżu

O MĘCE PAŃSKIEJ

NA JUTRZNIĘ.

Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pańskie Rany,
Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją Męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi świętemu,
Jak była na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

HYMN.

Witaj Jezu, w Ogrójcu w modłach krwią spocony.
Przez Anioła wzmocniony, od ucznia zdradzony.
Od żydów, krwi chciwych, jak zbójca pojmany,
W dom Annasza wiedziony, bity, krępowany.

Ucznie Cię odstępują, bojaźń je zwycięża,
Piotr się trzykroć zapiera, mówiąc: nie znam męża,
Fałszywe świadki na śmierć Pana oskarżają,
Niewinnego Baranka na ofiarę dają.

V. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
R. Teraz i na wieki wieków. A.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Jezu najdobrotliwszy, któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmieć haniebną, nie dopuść, błagam Cię, aby Krew i rany Twoje miały być na potępienie nędznej duszy mojej, dla wielkości grzechów moich, ale z nieskończonych zasług Twoich, Najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz mi darować choć jedną kroplę Najdroższej Twojej Krwi, iżby dusza moja zbawioną była; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem św. Bóg na wieki wieków. A.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech itd.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.


NA PRYMĘ.

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją Męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi świętemu,
Jak była na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

HYMN.

Witaj Jezu cierpliwy, rano prowadzony
Do Piłata, przed sądem zbójców Swych stawiony,
Piłat w Jezusie winy żadnej nie znajduje,
Do Heroda Go żydom odwieść rozkazuje.

Herod przez chciwość cudów, gdy pytania czyni,
Rozgniewany milczeniem świętym, Boga wini!
W białą na wzgardę szatę przyobleczonego
Oddaje Piłatowi Baranka cichego.

V. Niech będzie pochwalona itd. (jak wyżej).
Modlitwa i wiersz jak wyżej.


NA TERCJĘ.

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją Męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi świętemu,
Jak była na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

HYMN.

Witaj, Jezu niewinny, oprawcom wydany,
Do słupa przywiązany, nago biczowany,
Jako z krynicy żywej, tak z świętego Ciała
Krew Twa święta przez mnogie rany wyciekała,

Aż ubranemu w szkarłat, na śmiechy ludowe,
Trzcinę za berło dają, cierniem wieńczą głowę.
Na wzgardę klęcząc przed Nim, a pluć nań się ważą,
Biją w twarz zawiązaną, prorokować każą.

V. Niech będzie pochwalona itd. (jak wyżej).
Modlitwa i wiersz jak wyżej.


NA SEKSTĘ.

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją Męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi świętemu,
Jak była na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

HYMN.

Witaj Jezu, przed sądem Piłata stawiony,
I wyrokiem niesłusznym na śmierć potępiony.
Piłat w rzeczy przyczyny śmierci nie znajduje,
Obmył ręce a wyrok straszny podpisuje.

Wychodzi Jezus z miasta krzyżem obciążony,
Na twarz w drodze po trzykroć upada zemdlony.
Od własnego narodu męczony, lżony, bity,
Przywiedziony jest na miejsce, gdzie ma być zabity.

V. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa itd. (jak wyżej).
Modlitwa i wiersz jak wyżej.


NA NONĘ.

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją Męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi świętemu,
Jak była na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

HYMN.

Witaj Jezu, do krzyża gwoźdźmi przykuwany.
Sromotnie podwyższony, z łotry w poczet dany.
Ręce i nogi święte, srogie ostrze bodły,
A Pan za Swe zabójce czyni Ojcu modły.

Złoczyńcy skruszonemu Raj Swój obiecuje,
Uczniowi Swą zemdloną Matkę zostawuje.
Gdy w śmieci ofiarował Bóg modlitwę Swoją,
Pragnął, a zbójcy octem i żółcią Go poją.

Zatem Pan po spełnionej Przenajświętszej Męce,
Oddał Boskiego Ducha w Boga Ojca ręce.

V. Niech będzie pochwalona itd. (jak wyżej).
Modlitwa i wiersz jak wyżej.


NA NIESZPORY.

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją Męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi świętemu,
Jak była na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

HYMN.

Witaj ofiaro, Jezu wiszący przed zgrają,
Jeszcze z boku świętego Krew Twą wytaczają.
Człowiek bez winy żadnej, Bóg, który nas stworzył,
Umarł za grzechy nasze by nam raj otworzył.

Nikodem Ciało z krzyża z Józefem składają,
Matce najboleśniejszej ze czcią podawają,
Która łzami je myjąc, z przyjaciółmi swymi,
Opatruje nabożnie maściami wonnymi.

V. Niech będzie pochwalona itd. (jak wyżej).
Modlitwa i wiersz jak wyżej.


NA KOMPLETĘ.

Weź nas w Twą łaskę Jezu, Boże nasz i Panie.
Wstrzymaj za grzechy nasze słuszne Twe karanie.
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją Męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi świętemu,
Jak była na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

HYMN.

Witaj Jezu, od Panny świętej opłakany,
I ze łzami sług wiernych w grobie pochowany,
Żydowska złość po śmierci Pana trwogę czuje,
Grób, by Zbawca nie powstał, próżno pieczętuje.

Pełnią się z Boską mocą Boskie Tajemnice
Pan śmierć pokonał, ziścił świętą obietnicę.
Daj nam Jezu, niech śmierć Twa i Twe Zmartwychwstanie
Wiekuistym żywotem i dla nas się stanie.

V. Niech będzie pochwalona itd. (jak wyżej).
Modlitwa i wiersz jak wyżej.


OFIAROWANIE.

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją Męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi świętemu,
Jak była na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

Módlmy się.

Jezu Chryste, Panie nasz, Baranku Boży, niewinna za grzechy nasze Ofiaro, który przez nieograniczoną ku ludziom miłość, poniosłeś Mękę okrutną i haniebną na Krzyżu śmierć; Jezu najsłodszy, którego Ciało święte ze czcią pogrzebione, do trzeciego dnia w grobie spoczywało: racz sprawić łaską Twoją, abyśmy dla świata obumarłszy, Tobie się jednemu zawsze poświęcali i Twych przykazań z gorliwością strzegli, który żyjesz i królujesz w Trójcy przenajświętszej Bóg po wszystkie wieki wieków. A.

2 komentarzy:
 1. Kazimierz
  Kazimierz says:

  Trochę jest pozmieniana treść zawsze mam godzinki z WTKM i jest inaczej ale pracuje w Zakopanym i tu mieszkam zapomniałem zabrać z domu śpiewam na melodie tą pierwotną wiem że zmieniono i w kościołach w których śpiewają Godzinki o męce Pańskiej są śpiewane jak do Maryję pozdrawiam

  Odpowiedz
 2. Jerzy Walczuk
  Jerzy Walczuk says:

  MODLITWA TA = GODZINKI o MĘCE PAŃSKIEJ – JEST ZAWSZE NA CZASIE – MOŻNA BY RZEC – PONADCZASOWA .POLECAM KAŻDEMU CHRZEŚCIJANOWI SZCZEGÓLNIE W CZASIE WIELKIEGO POSTU . – JEZUS CIESZY SIĘ NASZYMI NAWRÓCENIAMI I NASZĄ WDZIĘCZNOŚCIĄ .ZNA LUDZKIE UCZUCIA BO SAM MA DWIE NATURY ; BOGA I CZŁOWIEKA .UWAŻAM ; ŻE LUDZKA ; ZATWARDZIAŁOŚĆ
  TRWANIA w GRZECHU – NIEWDZIĘCZNOŚĆ – ORAZ KŁAMSTWO – TO NAJWIĘKSZE PODŁOŚCI – KTÓRYCH CZŁOWIEK SIĘ DOPUSZCZA .

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.