Święty Wojciech Biskup

Modlitwa do św. Stanisława,

biskupa i męczennika, głównego Patrona Korony Polskiej.

Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku Chrystusów, proszę Cię serdecznie, jakoś wskrzesił Piotrowina z grobu, wskrześ i mnie, który(a) umarłem(am) Bogu przez ciężkie i częste grzechy moje; niech żyję miłością Boską i cnotami wszelkimi na chwałę Stwórcy i Odkupiciela mego i cześć Twoją; niech serce moje obrócone całe będzie na kochanie i pożądanie rzeczy niebieskich. Najłaskawszy Patronie Korony Polskiej, broń ją przeciw odszczepieństwu i oziębłości w Wierze, modlitwami Twojemi wypraszaj nas od wszelkich plag karania Boskiego, a zasłaniając nas owieczki Twoje od wilków piekielnych, racz doprowadzić święty Pasterzu Chrystusowy na pastwiska Niebieskie, gdziebyśmy Baranka Jezusa oglądali i chwalili wraz z Tobą przez całą wieczność. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.