Crystus umiera na krzyżu

Z modlitewnika „ANIOŁ STRÓŻ CHRZEŚCIJANINA KATOLIKA” z roku 1879

Boże święty, co zawsze gotów jesteś do przyjęcia żałujących grzeszników, racz udzielić miłosierdzia Swego ku ratunkowi duszy mojej, która pragnie co najprędzej do Ciebie, Ojca i Pana swego, powrócić na zawsze przez godne użycie oczyszczającego Sakramentu. Uczyń Boże, miłości nieskończona, iżbym przystąpił(a) do ś. pokuty z usposobieniem prawdziwego chrześcijanina, o co Cię błagam najpokorniej, Królu chwały, Sędzio przedwieczny, przez wszystkie zasługi Syna Twego najmilszego. Duchu święty Boże, źródło światłości, spuść na mnie łaskę całkowitego zrozumienia i żałosnego poznania wszystkich grzechów moich, iżbym je ujrzał tak wyraźnie i doskonale, i przeraził się nimi tak boleśnie, jak mnie to czeka na sądzie Twym strasznym.

Daj mi poznać, o Boże święty, wszystko złe, któregom się dopuścił(a), i dobre, któregom nie wypełnił(a); wszystko, czym Ciebie, Pana mego najcierpliwszego, obraziłem(am): wszystkie moje przekroczenia Twoich kościelnych przykazań, i w czym tylko zawiniłem(am), Stwórco mój najmiłościwszy, względem Ciebie, bliźniego i siebie samego. Ustrzeż mnie Panie, iżbym do Sakramentu, który raczyłeś postanowić dla mojego zbawienia, nie przystąpił(a) zuchwale i nieczule; oświeć mię, a zdejm ze mnie ciemności, w jakie mnie grzechy pogrążyły, aby spowiedź, którą za łaską Twoją wykonać zamyślam, była mi zbawiennym w wierze utwierdzeniem przez resztę życia, a oczyściwszy mię zasługą krwi Jezusa Chrystusa, zgotowała duszy mojej królestwo i żywot Świętych. Przez tegoż Pana naszego Odkupiciela i Zbawiciela. Amen.

MODLITWA
do Najświętszej Panny Maryi.

 O niepokalanie poczęta Maryjo Panno, prawdziwa Matko Zbawiciela mego! Jedyna po Bogu nadziejo i osobliwsza Opiekunko wszystkich grzeszników utrapionych. Oto ja nędzny(a) bez łaski Syna Twego będąc, którą utraciłem(am) przez ciężkie grzechy moje, upadam ze skruszonym i upokorzonym sercem do nóg Twoich świętych, i proszę Cię pokornie, racz się wstawić u Syna Twojego, któregom grzechami moimi obraził(a), i przyczyń się za mną. Uzyskaj mi wszechwładną przyczyną Twoją serdeczny żal i skruchę za wszystkie grzechy moje, wierne wyspowiadanie się i godne zadośćuczynienie. Uproś mi głęboką pokorę, mocne przedsięwzięcie poprawy i prawdziwą wytrwałość w dobrym. O najsłodsza Matko miłosierdzia, racz mię smutnego(ą) z miłości Twojej macierzyńskiej pocieszyć, a opuszczonego(ą) grzesznika(cą) do serca Twego przytulić i wyjednać mi łaskę odpuszczenia i wytrwania u najmilszego Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.