O Baranku bez zmazy, Ofiaro niewinna, Boże który Krwią swoja i śmiercią na Krzyżu cały rodzaj ludzki odkupiłeś, racz zgładzić grzechy, winy i wszystkie przestępstwa moje. O Jezu, od wszystkich opuszczony, smutny, i śmierć pokornie przyjmujący, spraw iżbym wszelkie smutki i umartwienia, które by wola Boga przeciw mnie dopuszczała, przyjmował z podobną Twojej uległością i pokorą.

O Jezu, oskarżony, spotwarzony, obelgami i ostatnią pogardą okryty, naucz mię pogardzać sądami ludzi, i znosić cierpliwie wszelkie od nich złości i krzywdy. O Jezu, przez miłość dla mnie, dający swe Ciało święte na biczowanie i na ciernie, naucz mię cierpieć bez szemrania, przez miłość dla Ciebie, choroby, boleści i jakiekolwiek dolegliwości. O Jezu, oddany w ręce katów i skazany na haniebną śmierć ukrzyżowania, daj mi wstręt zupełny od wszelkiej chwały i wielkości ziemskiej, a wszelkich upokorzeń umiłowanie. O Jezu, przywalony Krzyża ciężarem, łączę krzyż mój z Twoim, i błagam Boskiej Twej pomocy iżbyś mi go dał nieść z podobną Twojej słodyczą i wytrwałością. O Jezu, na Krzyżu podniesiony, pociągnij mię, grzesznika niegodnego, ku sobie, iżbym ukzyżowan wraz z Tobą, Boże mój i Panie mój, żył Twoją tylko miłością w tym życiu, i Twoją miłością cieszył się wiecznie w życiu przyszłym, Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.