Crystus umiera na krzyżu

Błagajmy Boga za chorego (chorą) N. i za wszystkich, którzy go (ją) leczą i pielęgnują mówiąc razem: Wysłuchaj nas, Panie.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś łaskawie wejrzał na tego chorego (tę chorą) N.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś mu (jej) dał nowe siły.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś złagodził jego (jej) cierpienia.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś go ją) uwolnił od grzechów i pokus.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich chorych umocnił swoją łaską.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś udzielił swojej pomocy wszystkim, którzy im usługują.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się wspólnie do Boga, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.

Wszyscy razem mówią: Ojcze nasz…

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz / intencję - podaj imię i wpisz treść

Uwaga. Komentarz zostanie zmoderowany przed publikacją.